fbpx

PLESNI CENTER BOLERO

Dunajska cesta 49

1000 Ljubljana

 

 

BOLERO TERMS AND CONDITIONS

 

 

COMMENCEMENT OF CONTRACTUAL RELATIONSHIP

Contractual obligation (contractual relationship) between the service provider, Plesni center Bolero d.o.o. (hereinafter Bolero), and the acceptor of the offer (hereinafter client, participant) comes into force the moment the client submits their application form via the website www.bolero.si or directly at Bolero's reception desk. For minors, the application form must be filled out and submitted by their legal guardian (parents, guardians). With the commencement of contractual obligation between Bolero and the client, the latter undertakes to comply with “Bolero terms and conditions”, which are published on the web page “Terms and conditions” on Bolero’s website and are also available in paper form at Bolero’s reception desk. The terms and conditions apply to all services carried out by Bolero.

 

INFORMATION
Information about Bolero's services is available:

 • on the website www.bolero.si ,
 • by email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,
 • by return post, if you write to: Bolero, Dunajska cesta 49, 1000 Ljubljana,
 • by telephone 01 512 0 512 or 040 322 522 during office hours,
 • in person at the Bolero reception desk during office hours.

Information about office hours and business hours is published on our website.

 

VPIS V TEČAJE
V tečaj se udeleženec vpiše z izpolnitvijo vpisnega obrazca s svojimi podatki preko spletne strani ali osebno na recepciji Bolera ter s plačilom tečaja po veljavnem Ceniku Bolera najkasneje do pričetka prve vaje tečaja. Vpis v posamično skupino je mogoč do zapolnitve prostih mest v tej skupini.

Tečaj se plača kot vadnino oziroma šolnino (v nadaljnjem besedilu: šolnina) za določeno časovno obdobje, ki ga obsega izbrani tečaj (dvomesečno obdobje za večstopenjske programe, ki potekajo tedensko ter mesečno obdobje za večstopenjske programe, ki potekajo dvakrat tedensko). Za nadaljevanje izobraževanja v višje stopnje je potrebno vsakokratno šolnino poravnati vnaprej, najkasneje do pričetka prve vaje v novem mesečnem ali dvomesečnem obdobju, sicer se udeleženec ne more udeležiti vadbe v novi stopnji tečaja. Četudi se udeleženec ne more udeležiti posamične vaje tečaja zaradi neplačila šolnine, mora Boleru plačati celotno šolnino.

 

OBDOBJE IZVAJANJA TEČAJEV

Redna izobraževalna dejavnost izvajanja plesnih tečajev poteka v Boleru, po planiranih urnikih tečajev, vsak dan v tednu od 1. septembra do 30. junija, torej letno v časovnem obdobju 10 mesecev, ne poteka pa v času praznikov in šolskih počitnic med letom ter poletnih šolskih počitnic. Dnevi in obdobja, v katerih redna dejavnost ne poteka, so vnaprej objavljeni na spletni strani Bolera www.bolero.si V obdobju poletnih šolskih počitnic (julij in avgust) se dejavnosti v Boleru izvajajo projektno.

 

ODGOVORNOST

Udeležba na plesnih tečajih in ostalih programih Bolera je prostovoljna in poteka v celoti na lastno odgovornost udeleženca oziroma njegovih zakonitih zastopnikov (staršev, skrbnikov), ter Bolero zanjo ne nosi nobene odgovornosti.

 

Nezgodno zavarovanje udeležencev ni vključeno v ceno storitev Bolera.

 

Udeleženec se zaveže upoštevati vsa navodila in ukrepe, ki so z namenom preprečitve širjenja nalezljivih bolezni predpisana z vsakokrat veljavno zakonodajo ter vsa navodila in ukrepe, ki jih bo v zvezi s tem določil Bolero. Udeleženec se zaveže, da bo na tečaj prišel izključno, če bo zdrav. V kolikor pa bo imel kakršne koli simptome bolezni, pa se tečaja ne bo udeležil in bo ostal doma.

 

Udeleženci so seznanjeni z možnostjo, da kljub temu da Bolero izvaja vse potrebne ukrepe, lahko pride do prenosa nalezljivih bolezni v času izvajanja tečajev pri Boleru. Za morebiten prenos nalezljivih bolezni oziroma okužb pri Boleru, Bolero ne prevzema kakršne koli civilnopravne ali kazenske odgovornosti. Če bi bila pri udeležencu potrjena okužba n.pr. s SARS-CoV-2, se udeleženec odpoveduje uveljavljanju vsakršne odškodninske ali kazenske odgovornosti glede prenosa bolezni COVID-19 zoper Bolero.

 

CENIK STORITEV

Cenik storitev Bolera je objavljen na spletni strani www.bolero.si, prav tako je cenik nameščen na vidnem mestu v recepciji Bolera. Bolero si pridržuje pravico do sprememb cen in plačilnih pogojev kadarkoli v koledarskem letu. Spremembe cen in plačilnih pogojev pričnejo veljati in se uporabljati z dnem objave sprememb na zgoraj navedeni spletni strani in v recepciji Bolera, razen v kolikor je določeno, da sprememba prične veljati kasneje.


Cenik lahko vsebuje tudi razne popuste.

 • Popusti ob raznih akcijah se ne prištevajo k popustom v ceniku.
 • Popusti veljajo le ob plačilu celotnega programa do predvidenega datuma in se med seboj ne seštevajo.
 • Družinski popusti veljajo samo ob vpisu več družinskih članov v istem vpisnem obdobju v tečaje katerih koli zvrsti (ne velja za maturantske, valetne, ŠPF in sorodne tečaje).
 • Ob vpisu več otrok iz iste družine velja polna oz. najvišja cena tečaja za otroka, ki tedensko opravi največje število redne vadbe, do popusta pa so upravičeni ostali otroci.
 • Razlaga cenika in končne odločitve glede ugodnosti in popustov so v izključni pristojnosti direktorja Bolero d.o.o..

 

NAČIN PLAČILA IN PLAČILNI POGOJI

Plačilo udeležbe na tečajih (šolnino) in plačilo vseh drugih storitev mora udeleženec poravnati pred pričetkom plesnega tečaja oziroma drugih storitev (mesečno ali dvomesečno) z nakazilom na transakcijski račun Bolera ali z gotovino na recepciji Bolera. V kolikor je udeleženec v zamudi s plačilom, mu Bolero pošlje prvi opomin, v kolikor udeleženec dolga še vedno ne poravna, mu Bolero pošlje še drugi opomin. Stroški vezani na izdajo vsakega opomina se udeležencu dodatno zaračunajo v višini 7,00 EUR. V primeru, da dolg tudi po izdaji drugega opomina ni poravnan, Bolero zoper udeleženca sproži izvršilni ali drug sodni postopek z namenom poplačila dolga.

 

Ob morebitnem poračunavanju tečajnine v primeru odsotnosti udeleženca tečaja se upoštevajo manipulativni stroški Bolera.

 

UPOŠTEVANJE ODSOTNOSTI

V tekočem plačilnem obdobju (dvomesečno obdobje za tečaje, ki potekajo tedensko ter mesečno obdobje za tečaje, ki potekajo dvakrat tedensko) zagotavlja Bolero izvedbo tečajev v obsegu minimalno 6 vaj, ki so tudi osnova za morebiten poračun odsotnosti udeleženca tečaja.

 

Odsotnost z vaj pri znesku šolnine upošteva Bolero v naslednjih primerih:

 • Odsotnosti zaradi zdravstvenih razlogov (bolezen, poškodba). Ustrezno število vaj se odšteje od že vplačane šolnine samo na podlagi pisne najave odsotnosti najkasneje prvi dan odsotnosti na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. in ob predložitvi zdravniškega potrdila o bolezni ali poškodbi.
 • Odsotnosti zaradi udeležbe v šoli v naravi na podlagi predhodnega pisnega obvestila.
 • Odsotnosti zaradi naknadnega vpisa v skupino. Šolnina za program se ustrezno zmanjša za število zamujenih vaj skladno s cenikom PŠ Bolero.
 • Predšolskim otrokom, za katere se izkaže, da ne morejo slediti programu oz. da ne želijo več obiskovati plesnih vaj, se zaračuna (po pogovoru plesnega pedagoga s starši) število že izvedenih vaj po ceniku, preostanek že plačane šolnine Bolero vrne.

V primeru odsotnosti udeleženca od vaj iz katerega koli drugega razloga, razen zgoraj izrecno navedenih razlogov, Bolero udeležencu ne vrača dela ali celotne že vplačane šolnine. Že vplačana šolnina se zaradi odsotnosti ne prenaša v naslednje tečajno oziroma plačilno obdobje.

 

Že vplačano šolnino se vrača v celoti samo v primeru, da se izvedba tečaja ne realizira zaradi premajhnega števila vpisanih udeležencev.

 

KODEKS VEDENJA IN ODGOVORNOST ZA STVARI (PREDMETE)

 • Udeleženec mora priti na plesne vaje 5 - 10 minut pred začetkom vaje, in sicer v opremi, ki mu je bila svetovana s strani Bolera pri vpisu. Udeleženec ne sme zamujati in na kakršen koli način motiti poteka tečaja oziroma dela.
 • Udeleženec se mora v garderobi preobleči in preobuti v primerno plesno obutev. Čevlje, v katerih je prišel, mora udeleženec pustiti v garderobi pred plesno dvorano.
 • Vrednejše predmete (nakit, denar, mobilni telefon ipd.) mora udeleženec odložiti na police v plesni dvorani, saj garderobni prostori niso varovani. Za garderobo, pozabljene in izgubljene predmete Bolero ne nosi kakršne koli odgovornosti.
 • V dvoranah je prepovedano kajenje, vnašanje hrane in pijače (razen zaprtih plastenk, tj. bidonov) ter gibanje domačih živali ter neprimeren odnos do opreme v prostorih Bolera. V primeru neupoštevanja tega pravila mora udeleženec ob opozorilu reditelja ali plesnega pedagoga prostor zapustiti. Bolero v tem primeru udeležencu ni dolžan vrniti dela ali celotne šolnine.
 • V primeru neplačila šolnine s strani udeleženca, udeležba na tečaju ni mogoča, dokler udeleženec ne plača celotne zapadle šolnine.
 • Predšolske in mlajše udeležence (otroke) oddajo starši plesnemu pedagogu pred vhodom v dvorano in jih prevzamejo ob koncu tečaja ponovno pri vhodu v dvorano. Dodatnega varstva za otroke Bolero ne organizira, zato Bolero odgovarja za otroke samo v času rednega programa dela oziroma v času tečaja.

UPORABA DVORAN
Zasedenost dvoran Bolera je znana vsem receptorjem in učiteljem, ki delajo v Boleru. Udeleženci lahko dvorane uporabljajo samo v času trajanja svojega programa ob prisotnosti učiteljev, učitelji morajo vse dodatne uporabe dvoran najaviti.
Tekmovalci Bolera uporabljajo dvorane izključno na podlagi rezervacije dvorane v prostih terminih in izključno za potrebe tekmovanj. V vseh ostalih primerih se dvorane v prostih terminih lahko uporabijo samo ob vnaprejšnji rezervaciji in plačilu najemnine za uporabo dvoran po ceniku Bolera oz. po dogovoru z Bolerom.

INDIVIDUALNE URE

Storitev »Individualne ure« s stranko, plesnim parom, ali skupino, je potrebno plačati vnaprej. Odjava individualne ure je možna najmanj 6 ur pred pričetkom individualne ure. Šolnine ob kasnejših odjavah Bolero ni dolžan vrniti. 

 

VARSTVO AVTORSKE PRAVICE

Vsebina učnih programov Bolera je v zakonsko dovoljenem okviru zaščitena kot avtorsko delo ali druga oblika intelektualne lastnine. Vse avtorske in druge pravice intelektualne lastnine pripadajo družbi Bolero d.o.o. Snemanje koreografij in učnih programov Bolera s strani udeležencev ali tretjih oseb ni dovoljeno, prav tako dokumentov, objavljenih na spletnih straneh Bolera ni dovoljeno prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne ali nekomercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Bolera.

 

POGOJI UPORABE SPLETNIH STRANI BOLERA

Lastnik in skrbnik spletnih strani www.bolero.si , spletnih portalov ter spletnih aplikacij (v nadaljevanju vse skupaj tudi samo kot: spletne strani) je Bolero d. o. o., Dunajska cesta 49, 1000 Ljubljana.

 

Bolero d.o.o. je imetnik vseh materialnih in moralnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (vsebine, besedila, grafični elementi, fotografije, ilustracije oziroma druge predstavitve besedila, video, glasba in tako naprej), objavljenimi na spletnih straneh oziroma v spletnih aplikacijah Bolera.

 

Vsebine, ki jih objavi Bolero je dovoljeno pregledovati. Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljena Bolera se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene.

 

Z vstopom, registracijo ali prijavo na spletne strani, spletne portale ali spletne aplikacije družbe Bolera, uporabnik oziroma obiskovalec potrjuje, da je skrbno prebral pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti. Pogoji uporabe se prav tako v celoti in na enak način uporabljajo tudi za uporabnike, ki kot neprijavljeni obiskovalci dostopajo do spletnih strani Bolera.

 

POLITIKA ZASEBNOSTI IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Bolero nudi posebno skrb varnosti osebnih podatkov strank. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Z  osebnimi podatki Bolero upravlja z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave. Za varnost osebnih podatkov Bolero med drugim skrbi z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela in naprednimi tehnološkimi rešitvami ter zunanjimi strokovnjaki z namenom čim bolj učinkovite zaščite osebnih podatkov. Pri tem Bolero uporablja ustrezno stopnjo zaščite in razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varuje pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani.

 

Bolero od uporabnikov za namene vpisa v izobraževalne programe (plesno šolo, ipd.), razporejanja v vadbene skupine, zaračunavanje šolnine (in morebitnih ostalih storitev), obveščanja o novicah in dogodkih, objavljanja rezultatov, foto in video gradiva ter pošiljanja e-računov, zbira sledeče osebne podatke uporabnika: ime in priimek, spol, datum rojstva, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj bivanja, številka mobilnega telefona, elektronski naslov.

 

S strinjanjem (potrditvijo) »Splošnih pogojev Bolero« in s tem posledično vzpostavitvijo pogodbenega odnosa med uporabnikom in Bolerom, se uporabnik strinja in daje soglasje, da Bolero osebne podatke uporabnika obdeluje z namenom vpisa v Bolero, razporejanja v vadbene skupine in obveščanja o izvajanju aktivnosti, z namenom pošiljanja podatkov, potrebnih za izvedbo plačila šolnine in ostalih stroškov, vključno s pošiljanjem e-računov po elektronski pošti, s fotografiranjem, snemanjem in objavljanjem posnetkov, na katerih se uporabnik nahaja v publikacijah, na spletnih straneh in uradnih socialnih omrežjih Bolera ter z občasnim objavljanjem in rednim arhiviranjem dosežkov, rezultatov, fotografij in video posnetkov, kjer se uporabnik (tj. udeleženec) nahaja.

 

S potrditvijo soglasja uporabnik (udeleženec oziroma njegov zakoniti zastopnik) izrecno izjavlja:

 • da je starejši/-a od 16 let in da je ob registraciji podal resnične in verodostojne osebne podatke,
 • je seznanjen, da lahko zahteva vpogled in popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave njegovih osebnih podatkov ali osebnih podatkov njegovega otroka ali da poda ugovor zoper obdelavo in prenosljivost njegovih osebnih podatkov ali osebnih podatkov njegovega otroka, in sicer s pisnim obvestilom na naslov Bolero, Dunajska cesta 49, 1000 Ljubljana ali z elektronskim sporočilom na naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,
 • da je seznanjen, da lahko vloži pritožbo pri nadzornemu organu, če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov,
 • da je seznanjen, da se bodo njegovi osebni podatki in osebni podatki njegovega otroka obdelovali izključno s strani Bolera in ne bodo posredovani tretjim osebam, k čemur podaja svoje izrecno soglasje,
 • da je seznanjen, da Bolero osebne podatke zbira samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni, oz. do preklica privolitve, potem pa se jih trajno izbrišete,
 • da je seznanjen, da programi Bolera potekajo v objektu z video nadzornim sistemom,
 • da je seznanjen, da akt »Politika zasebnosti Bolero« podrobneje ureja področje varstva osebnih podatkov in se v njej lahko seznani z vsemi s podrobnostmi.

PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBENEGA RAZMERJA
Pogodbeno razmerje, ki nastane med udeležencem in Bolerom, je sklenjeno za nedoločen čas (do preklica s strani ene izmed pogodbenih strank) in se po koncu posamičnega tečaja samodejno podaljša za čas trajanja naslednjega tečaja, razen v primeru da udeleženec pisno, preko This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., vsaj 8 dni pred koncem posamičnega tečaja, katerega obiskuje, obvesti Bolero, da naslednjega tečaja ne želi obiskovati. Bolero lahko pogodbo kadar koli odpove s koncem posamičnega tečaja, tako da udeleženca osebno, po navadni ali elektronski pošti najmanj 8 dni vnaprej o tem obvesti. V posebej utemeljenih primerih po presoji direktorja Bolera, lahko Bolero odpove pogodbo tudi pred koncem posamičnega tečaja, vendar mora udeležencu vrniti sorazmerni del že plačane šolnine.

 

VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV
Predmetni splošni pogoji pričnejo veljati z dnem objave na spletni strani Bolera www.bolero.si in na recepciji Bolera in se uporabljajo do preklica oziroma do objave posodobitev in sprememb.

 

  

Ljubljana, dne 15. 08. 2020

Zoran Kljun, direktor

 

Dunajska cesta 49, 1000 Ljubljana

 

Office hours:

Monday - Friday 10:00 - 19:00

 

Tel: 01 512 0 512

Mob: 040 322 522

 

Emailinfo@bolero.si

 

 PMInstagram

 PMFacebook

© 2024 Bolero. Vse pravice pridržane.