fbpx

 OBVESTILO vezano na prijave otrok v počitniško varstvo

 

Dne 7. 5. 2024 smo ob 07:00 sprostili vpis otrok v 7 tedenskih programov z 12. skupinami s strani MOL subvencioniranega počitniškega varstva v Boleru. Interes za vključitve otrok je bil izjemen, vsi termini so bili, glede na prejete prijave, v kratkem času prezasedeni. O tem ali je bil posamezen otrok uvrščen v program subvencioniranega varstva bomo prijavitelje obvestili. V primeru prejetega obvestila, da otrok ni bil sprejet v program subvencioniranega tedenskega varstva (zaradi prezasedenosti termina ali v primeru, da ni bilo možno prijave izpolniti, ker smo aplikacijo zaradi prezasedenosti terminov že zaprli) predlagamo, da storite sledeče:

DODATNI TERMINI POLETNEGA VARSTVA OTROK V BOLERU 2024
Termin A od 05. 08. do 09. 08. 2024 (5 dni)
Termin B od 19. 08. do 23. 08. 2024 (5 dni)

  

V dodatne termine bomo sprejemali od 15 do maksimalno 28 otrok v starosti 7 do 12 let. Ker je kvota subvencioniranja varstva s strani MOL že izčrpana, bomo prijave sprejemali po polni ceni 200 eur na otroka za 5 dnevno obdobje varstva. Vključitev v dodatne termine je brez omejitev, otrok je lahko vključen v več DODATNIH terminov počitniškega varstva, NI pogoja, da otrok obiskuje osnovno šolo na področju MOL, ipd.

 

Vodstvo Plesnega centra Bolero

 

 

 NOVO!! OBVESTILO o možnosti vpisa otrok v DODATNE termine tedenskega počitniškega varstva (prijavnice so spodaj!)

 

POGOJI PROJEKTA (po polni ceni, brez subvencije MOL) :

 

Vključitev otroka v projekt samoplačniškega počitniškega varstva »Poletje v Boleru 2024« temelji na prostovoljni odločitvi starša/skrbnika otroka.

Program počitniškega varstva »Poletje v Boleru 2024« se v posameznem DODATNEM terminu izvede zgolj v primeru, da je nanj prijavljenih najmanj 15 otrok, pri čemer je največje število otrok 28.

 

CENA za tedenski (5-dnevni) program samoplačniškega počitniškega varstva »Poletje v Boleru 2024« znaša 200,00 EUR na posameznega otroka.


ROK ZA PLAČILO samoplačniškega počitniškega varstva »Poletje v Boleru 2024« je 3 dni od izdaje predračuna s strani Bolera. V primeru, da plačilo ni izvršeno v predpisanem roku, se smatra prijava za stornirano, prosto mesto pa bo omogočeno drugi stranki.

ODPOVEDI ne zagotavljajo vračila plačila, razen v primerih višje sile (bolezen – z zdravniškim potrdilom in drugih nepredvidenih okoliščin; o upravičenosti le-teh odloča zakoniti zastopnik Bolera).

 

VSI OSTALI POGOJI izvedbe projekta počitniškega varstva 2024 po polni ceni 200,00 EUR (vsebina programa, kraj izvajanja programa, seznam oblačil in opreme, ipd.), SO ENAKI KOT PRI IZVEDBI SUBVENCIONIRANEGA PROGRAMA.

 

POSTOPEK PRIJAVE, SKLENITEV OBLIGACIJSKEGA RAZMERJA

 

Prijavo otroka v projekt počitniškega varstva v DODATEN termin se izvede preko spletne PRIJAVNICE (glej spodaj). Izpolniti je potrebno vse označene rubrike in podati ustrezna soglasja.

PRIJAVA V DODATNE TERMINE POČITNIŠKEGA VARSTVA OTROK (tukaj!)

DODATNI TERMINI POLETNEGA VARSTVA OTROK V BOLERU 2024
Termin A od 05. 08. do 09. 08. 2024 (5 dni)

PRIJAVNICA A

Termin B od 19. 08. do 23. 08. 2024 (5 dni)

PRIJAVNICA B

  

 

 

Dunajska cesta 49, 1000 Ljubljana

 

Uradne ure:

Pon. - pet. od 10:00 do 19:00

 

Tel: 01 512 0 512

Mob: 040 322 522

 

Email: info@bolero.si

 

 ZSInstagram

ZSFacebook

© 2024 Bolero. Vse pravice pridržane.