fbpx

 OBVESTILO vezano na prijave otrok v počitniško varstvo

 

Dne 7.5.2019 smo ob 07:00 sprostili vpis otrok v 9 tedenskih programov počitniškega varstva v Boleru. Interes za vključitve otrok je bil izjemen, vsi termini so bili, glede na prejete prijave, v kratkem času prezasedeni. O tem ali je bil posamezen otrok uvrščen v program subvencioniranega varstva bomo prijavitelje obvestili najkasneje do 12.5.2019. V primeru prejetega obvestila, da otrok ni bil sprejet v program tedenskega varstva (zaradi prezasedenosti termina ali v primeru, da ni bilo možno prijave izpolniti, ker smo aplikacijo zaradi prezasedenosti terminov že zaprli) vas obveščamo, da bomo organizirali varstvo DODATNIH skupin otrok v treh dodatnih terminih:

 

DODATNI TERMINI POLETNEGA VARSTVA OTROK V BOLERU 2019
Termin D1 od 01. 07. do 05. 07. (5 dni)
Termin D2 od 08. 07. do 12. 07. (5 dni)
Termin D6 od 05. 08. do 09. 08. (5 dni)

  

V dodatne termine bomo prav tako sprejemali od 20 do maksimalno 28 otrok v starosti 7 do 12 let. Ker je kvota subvencioniranja varstva s strani MOL že izčrpana, bomo prijave sprejemali po polni ceni 99 eur na otroka za 5 dnevno obdobje varstva. Vključitev v dodatne termine je brez omejitev, otrok je lahko vključen v več DODATNIH terminov počitniškega varstva, NI pogoja, da otrok obiskuje osnovno šolo na področju MOL, ipd.

 

Vodstvo Plesnega centra Bolero

 

 

 NOVO!! OBVESTILO o možnosti vpisa otrok v DODATNE termine tedenskega počitniškega varstva (prijavnice so spodaj!)

 

POGOJI PROJEKTA (po polni ceni, brez subvencije MOL) :

 

Vključitev otroka v projekt počitniškega varstva »Poletje v Boleru 2019« temelji na prostovoljni odločitvi starša/skrbnika otroka.

Program počitniškega varstva »Poletje v Boleru 2019« se v posameznem DODATNEM terminu izvede zgolj v primeru, da je nanj prijavljenih najmanj 20 otrok, pri čemer je največje število otrok 28.

 

CENA za tedenski (5-dnevni) program počitniškega varstva »Poletje v Boleru 2019« znaša 99,00 EUR na posameznega otroka.


ROK ZA PLAČILO počitniškega varstva »Poletje v Boleru 2019« je 8 dni od izdaje predračuna s strani Bolera. V primeru, da plačilo ni izvršeno v predpisanem roku, se smatra prijava za stornirano, prosto mesto pa bo omogočeno drugi stranki.

ODPOVEDI ne zagotavljajo vračila plačila, razen v primerih višje sile (bolezen – z zdravniškim potrdilom in drugih nepredvidenih okoliščin; o upravičenosti le-teh odloča zakoniti zastopnik Bolera).

 

VSI OSTALI POGOJI izvedbe projekta počitniškega varstva 2019 po polni ceni 99 eur (vsebina programa, kraj izvajanja programa, seznam oblačil in opreme, pozornost Plesne šole Bolero), SO ENAKI KOT PRI IZVEDBI SUBVENCIONIRANEGA PROGRAMA.

 

POSTOPEK PRIJAVE, SKLENITEV OBLIGACIJSKEGA RAZMERJA

 

Prijavo otroka v projekt počitniškega varstva v DODATEN termin se izvede preko spletne PRIJAVNICE (glej spodaj). Izpolniti je potrebno vse označene rubrike in podati ustrezna soglasja. Priporočamo, da poleg ŽELENEGA TERMINA navedete tudi NADOMESTNI (REZERVNI) TERMIN.

 

O tem ali bo otrok, glede na vse prispele prijave, lahko vključen v enega od DODATNIH terminov tedenskega programa varstva »Poletje v Boleru 2019«, vas v roku do 3 dni po prejetju oddane spletne PRIJAVNICE povratno obvestimo, in sicer po sledečem postopku:

 1. V primeru, da ste otroka med prvimi prijavili v ŽELENI IZBRANI DODATNI TERMIN, vam bomo poslali predračun za plačilo tedenskega prispevka v znesku 99,00 eur z rokom plačila 8 dni. Prejeta PRIJAVNICA z izpolnjenimi vsemi obveznimi rubrikami in vašimi soglasji ter vaše pravočasno plačilo pomeni sklenitev našega medsebojnega obligacijskega razmerja in s tem zagotovitev mesta za vašega otroka v želenem DODATNEM terminu. V primeru neizvršenega plačila do predpisanega roka plačila se smatra vaša prijava za stornirano, prosto mesto pa bo omogočeno drugi stranki.
 2. V primeru prezasedenosti želenega DODATNEGA termina, vas bomo obvestili in vam predlagali, da vašega otroka vključite v NADOMESTNI TERMIN s prostimi mesti. Ko prejmemo vaše soglasje o nadomestnem terminu, vam bomo poslali predračun za plačilo predpisanega tedenskega prispevka z rokom plačila 8 dni. Vaše pravočasno plačilo pomeni sklenitev našega medsebojnega obligacijskega razmerja in s tem zagotovitev mesta za vašega otroka v tedenskem počitniškem varstvu. V primeru neizvršenega plačila do predpisanega roka plačila se smatra vaša prijava za stornirano, prosto mesto pa bo omogočeno drugi stranki.

 

PRIJAVA V DODATNE TERMINE POČITNIŠKEGA VARSTVA OTROK (tukaj!)

DODATNI TERMINI POLETNEGA VARSTVA OTROK V BOLERU 2019
Termin D1 od 01. 07. do 05. 07. (5 dni)

PRIJAVNICA D1

Termin D2 od 08. 07. do 12. 07. (5 dni)

PRIJAVNICA D2

Termin D6 od 05. 08. do 09. 08. (5 dni)

PRIJAVNICA D6

  

 

 

Projekt »POLETJE V BOLERU 2019« s subvencijo MOL

 

Namen izvedbe projekta »Poletje v Boleru 2019« je otrokom na območju Mestne občine Ljubljana omogočiti kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti, jih spodbujati k raziskovalnemu delu in ustvarjalnosti (aktivna udeležba v delavnicah) ter jim zagotoviti prostočasne in preventivne aktivnosti v času šolskih počitnic.

 

* Projekt »Poletje v Boleru 2019« je subvencioniran s strani:

 

 

Bolero s 30-letno tradicijo in strokovno usposobljenim kadrom lahko vašim otrokom zagotovi prečudovite poletne počitnice. V to smo prepričani! Naš program je namenjen učencem od 1. do 5. razreda osnovnih šol z območja MOL (otroci, ki bodo junija 2019 končali 1., 2., 3., 4. ali 5. razred osnovne šole). Namenjen je vsem, tudi tistim, ki se bodo s plesom spoznavali prvič.

 

Poletje v Boleru je enotedenski program (od ponedeljka do petka). Naše simpatične strokovno usposobljene plesne pedagoginje in pedagogi poskrbijo, da otroci pod budnim očesom vzljubijo ples, se naučijo novih plesnih korakov in sklepajo nova prijateljstva. Glede na želje in razpoloženje otrok ter splošne usmeritve programa dodajamo plesnim vsebinam tudi družabne igre, ustvarjalne delavnice, športne aktivnosti (plavanje, pohodi) ter odkrivanje Ljubljane in njenih skritih kotičkov. Tedensko bomo imeli različno vsebinsko tematiko (Živalski svet, Svet vitezov in princes, Svet čarovnij, Svet junakov, ipd.).

 

  

TERMINI POLETNEGA VARSTVA OTROK V BOLERU 2019
Termin 1 od 01. 07. do 05. 07. (5 dni)
Termin 2 od 08. 07. do 12. 07. (5 dni)
Termin 3 od 15. 07. do 19. 07. (5 dni)
Termin 4 od 22. 07. do 26. 07. (5 dni)
Termin 5 od 29. 07. do 02. 08. (5 dni)
Termin 6 od 05. 08. do 09. 08. (5 dni)
Termin 7 od 12. 08. do 16. 08. (4 dni)
Termin 8 od 19. 08. do 23. 08. (5 dni)
Termin 9 od 26. 08. do 30. 08. (5 dni)

 

Z zbiranjem prijav za program počitniškega varstva bomo pričeli v torek, 7. maja 2019, ob 07.00 uri preko spletnih prijavnic (glej v nadaljevanju teksta spodaj!).

 

Sprejemanje prijav pred tem datumom s strani MOL ni dovoljeno.

 

 

VSEBINA PROGRAMA

 

Tedenski program »POLETJE V BOLERU 2019« (vsak delovni dan, od 7:30 do 16:30) zajema:

  • zajtrk
  • kosilo 
  • sadno malico
  • vodo in brezalkoholne napitke v neomejenih količinah
  • poučevanje različnih plesnih zvrsti (hip hop, moderni plesi, show dance, latinskoameriški plesi, plesi za osnovnošolce,…)
  • družabne igre, kvizi, karaoke, itd.
  • oglede plesnih filmov in risank
  • ustvarjalne delavnice (izdelki iz gline, kartona, papirja, gumbov, riža, itd…)
  • športne igre v dvorani in v naravi – odvisno od vremena
  • izlete (središče Ljubljane, Tivoli, Mostec, Rožnik, igrišča, itd.) – odvisno od vremena in tedenske tematike
  • eno posebno aktivnost ali izlet – odvisno od tedenske tematike
  • obisk kopališča

Opomba: V primeru objektivnih okoliščin si pridržujemo pravico sprememb vsebin programa.

 

KRAJ IZVAJANJA PROGRAMA

Bazični del programa Poletje v Boleru izvajamo v prostorih Plesne šole Bolero, Dunajska cesta 49, 1000 Ljubljana. Prostori plesne šole Bolero so moderno opremljeni in klimatizirani. Na razpolago je več plesnih dvoran, garderobe, toaleta in družabni kotiček. Program izven prostorov PŠ Bolero izvajamo na območju Mestne občine Ljubljana.

 

SEZNAM OBLAČIL IN OPREME 

 • Oblačila: primerna dnevna oblačila, udobna obutev za sprehode, copati oz. superge za plesne vaje,...
 • Obvezna oprema: kartica Urbana z naloženim dobroimetjem 10,00 EUR, papirnati robčki, pokrivala (kapa, klobuk), kreme za mazanje, sončna očala, bidoni…

 

POZORNOST PLESNE ŠOLE BOLERO

Vsak udeleženec tedenskega programa Poletje v Boleru prejme:
• Popust v višini 30 EUR ob vpisu v začetni tečaj (katerekoli zvrsti) v PŠ Bolero v sezoni 2019/20.

 

 

 

POGOJI PROJEKTA, SUBVENCIONIRANJE, CENA, IZJAVE

 

 A. Vključitev otroka v projekt počitniškega varstva »Poletje v Boleru 2019« temelji na prostovoljni odločitvi starša/skrbnika otroka.

 

 B. POGOJI ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO SUBVENCIONIRANEGA počitniškega varstva so:


• otrok mora imeti stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana (MOL),
• otrok je v šolskem letu 2018/2019 obiskoval in bo junija 2019 končal 1., 2., 3., 4. ali 5. razred osnovne šole na območju MOL,
• NOVOST: Programi so namenjeni tudi otrokom družin, ki nimajo stalnega bivališča v MOL in živijo v študentskih domovih v Ljubljani, in sicer le v primeru, da otroci obiskujejo OŠ na območju MOL (zahtevana so ustrezna dokazila),
• posamezen otrok je v program subvencioniranega počitniškega varstva lahko vključen največ en teden,
• podana izjava s strani starša/skrbnika o izpolnjevanju pogojev za uveljavljanje pravice do subvencioniranega počitniškega varstva.

 

C. Za tedenski 5 dnevni program počitniškega varstva »Poletje v Boleru 2019« znaša cena/otroka 30,00 EUR z upoštevano subvencijo MOL, polna cena brez subvencije MOL pa je 99,00 EUR.

 

D. V primeru, da je zaradi praznikov tedenski program 4 dnevni, znaša cena/otroka s subvencijo 24,00 EUR z upoštevano subvencijo MOL, polna cena brez subvencije MOL pa je 79,00 EUR

 

E. Program se po subvencionirani ceni 30,00/24,00 EUR v posameznem tedenskem terminu izvede ob pogoju vsaj 20 prijavljenih otrok v terminu (največje število pa je 28 otrok).

 

F. V primeru prezasedenosti termina imajo prednost otroci iz socialno ogroženih družin.

 

G. Otroci iz socialno ogroženih družin, ki izpolnjujejo pogoje do subvencioniranega počitniškega varstva, imajo ob predložitvi ustrezne dokumentacije (Centra za socialno delo) zagotovljeno 1 tedensko varstvo brezplačno.

 

 

POSTOPEK PRIJAVE, SKLENITEV OBLIGACIJSKEGA RAZMERJA, ODPOVEDI

Prijavo otroka v projekt počitniškega varstva se izvede preko spletne PRIJAVNICE (glej spodaj). Izpolniti je potrebno vse označene rubrike in podati ustrezna soglasja. Priporočamo, da poleg ŽELENEGA TERMINA navedete tudi NADOMESTNI (REZERVNI) TERMIN.

 

O tem ali bo otrok, glede na vse prispele prijave, lahko vključen v enega od terminov tedenskega programa varstva »Poletje v Boleru 2019«, vas v roku do 5 dni po prejetju oddane spletne PRIJAVNICE povratno obvestimo, in sicer po sledečem postopku:

 1. V primeru, da bo vaš otrok lahko vključen v ŽELENI IZBRANI TERMIN, vam bomo poslali predračun za plačilo predpisanega tedenskega prispevka z rokom plačila 8 dni (znesek 30 € je enak za vse termine, razen za termin 7, ki je 24 €). Prejeta PRIJAVNICA z izpolnjenimi vsemi obveznimi rubrikami in vašimi soglasji ter vaše pravočasno plačilo pomeni sklenitev našega medsebojnega obligacijskega razmerja in s tem zagotovitev mesta za vašega otroka v želenem terminu. V primeru neizvršenega plačila do predpisanega roka plačila se smatra vaša prijava za stornirano, prosto mesto pa bo 9. dan omogočeno drugi stranki. V primeru, da je otrok iz socialno ogrožene družine, je tedenskega prispevka oproščen, vaša obveznost pa je, da nam v roku 8 dni pošljete ustrezno potrdilo Centra za socialno delo.
 2. V primeru prezasedenosti želenega termina, vas bomo obvestili in vam predlagali, da vašega otroka vključite v NADOMESTNI TERMIN s prostimi mesti. Ko prejmemo vaše soglasje o nadomestnem terminu, vam bomo poslali predračun za plačilo predpisanega tedenskega prispevka z rokom plačila 8 dni. Vaše pravočasno plačilo pomeni sklenitev našega medsebojnega obligacijskega razmerja in s tem zagotovitev mesta za vašega otroka v tedenskem počitniškem varstvu. V primeru neizvršenega plačila do predpisanega roka plačila se smatra vaša prijava za stornirano, prosto mesto pa bo 9. dan omogočeno drugi stranki.

ODPOVEDI ne zagotavljajo vračila plačila, razen v primerih višje sile (bolezen – z zdravniškim potrdilom in drugih nepredvidenih okoliščin; o upravičenosti le-teh odloča zakoniti zastopnik izvajalca).

 

 

PRIJAVA V POČITNIŠKO VARSTVO OTROK (tukaj!)

TERMINI POLETNEGA VARSTVA OTROK V BOLERU 2019
Termin 1 od 01. 07. do 05. 07. (5 dni)

PRIJAVA NI MOŽNA.

TERMIN JE POLNO ZASEDEN.

Termin 2 od 08. 07. do 12. 07. (5 dni)

PRIJAVA NI MOŽNA.

TERMIN JE POLNO ZASEDEN.

Termin 3 od 15. 07. do 19. 07. (5 dni)

PRIJAVA NI MOŽNA.

TERMIN JE POLNO ZASEDEN.

Termin 4 od 22. 07. do 26. 07. (5 dni)

PRIJAVA NI MOŽNA.

TERMIN JE POLNO ZASEDEN.

Termin 5 od 29. 07. do 02. 08. (5 dni)

PRIJAVA NI MOŽNA.

TERMIN JE POLNO ZASEDEN.

Termin 6 od 05. 08. do 09. 08. (5 dni)

PRIJAVA NI MOŽNA.

TERMIN JE POLNO ZASEDEN.

Termin 7 od 12. 08. do 16. 08. (4 dni)

PRIJAVA NI MOŽNA.

TERMIN JE POLNO ZASEDEN.

Termin 8 od 19. 08. do 23. 08. (5 dni)

PRIJAVA NI MOŽNA.

TERMIN JE POLNO ZASEDEN.

Termin 9 od 26. 08. do 30. 08. (5 dni)

PRIJAVA NI MOŽNA.

TERMIN JE POLNO ZASEDEN.

 

 

 

 

 

ODZIVI STARŠEV – POLETNO VARSTVO V BOLERU 2017

Odgovori staršev na anketno vprašanje: Bi nam želeli kaj sporočiti?

Odlični ste!

 

Imate zelo lep ambient, super organizacijo, skratka otrok se je počutil sproščeno in veselo. Starša pa brezskrbna. Upam, da se naslednje leto ponovno vključimo v vaš program. Lep pozdrav družina Podlesnik.

 

Zares hvala, dva otroka sta bila pri vas in bila sta zelo zadovoljna.

 

Pozdravljeni, presenečena sem bila nad profesionalno organizacijo počitnic, aktivnostmi, ki jih ob tem ponujate, kvaliteto prehrane. Všeč mi je bilo, da ste ob koncu tudi predstavili, kaj ste počeli in tudi nekaj zaplesali. Podpiram, da izbirate ogled filma, risank na plesno tematiko. Skratka, to so bile najbolje organizirane počitnice, preko katerih sem lahko spoznala vaš način dela, otrok pa se je spoznal s plesom. Njene pripombe so bile: veliko smo hodili, a kot mama vem, da s tem ni nič narobe ;). Himno tistega tedna, pa tako ali tako poslušamo še danes ;). Pohvale tudi plesnima učiteljema.

 

Presenečena sem bila, da ste imeli tako bogat program v smislu obiskov raznih lokacij, potem pa ste se zraven naučili še toliko plesov - bravo in hvala za vse

 

Vase varstvo je bilo najboljse varstvo do sedaj, po vrhu vsega pa je bila cena zelo dostopna, nasa puncka se ga ze veseli v prihodnjem letu....hvala vam najlepsa

 

Imejte nas v mislih, kajti drugo leto ponovno pridemo k vam - tokrat obe punci, saj je tudi mlajša sedaj vključena v šolo. hvala in lep pozdrav, Katja Pečaver

 

Moja hčerkica, Kiara Ema Čeč, je bila v letošnjem letu deležna različnih varstev zunanjih izvajalcev in je bila z Bolerom najbolj zadovoljnja. Prosi me, če je lahko naslednje leto kar 4 tedne v Boleru :)

 

Odlični ste, kar tako naprej! Morda bi spremenila le jutranji sprejem otrok...vse ostalo se mi je zdelo odlično! Hvala:)

 

Samo tako naprej...moja hcerka vsakic, ko po Dunajski peljava mimo Bolera navduseno zavpije Bolerooooo ....

Hvala, ker se je zelo lepo imela, predvsem pa tudi MO Lj za subvencijo

 

Se enkrat se najlepse zahvaljujemo za trud in odlicno organizacijo pocitniskega varstva. Sinova se ze veselita ponovnega snidenja z vami prihodnje poletje. Lep pozdrav

 

Še tako naprej dobro opravljajte svoje delo
Hvala za lep počitniški teden.

 

Finančno dostopno, prijetno okolje, polno zabave - SUPER!

 

Da je bilo varstvo za otroke res prijetno doživetje ter popestritev počitnic. Vaditelji so bili zelo prijazni in tudi aktivnosti zelo zanimive. Najboljše od vsega - RISANKE!!!!

 

Čudovita ekipa, zelo skrbno so se potrudili, takoj spoznali otroke, dajali povratne informacije o otroku med varstvom, res zmanjka besed za čudovito doživetje, ki ste ga organizirali. Dodatno se želim zahvaliti tudi sofinancerju, Mestni občini Ljubjlana, ki je prišla naproti pri financah. Hvala vsem in ostanite še naprej tako srčni! Srečno!

 

Zahvaljujem se vam, da ste bili pripravljeni sprejeti sina, ki je otrok s posebnimi potrebami, saj nas je kar nekaj organizatorjev počitniškega varstva zavrnilo. Sin se je počutil odlično, ravno tako njegov bratec!! Iskreno hvala!

 

Super ste, upam, da se prihodnje poletje ponovno vidimo. Zelo mi je bil všeč zaključek varstva z nastopom.

 

Zelo, zelo, zelo pozitivno presenečenje. Hvala za lepo in vsebinsko popoljnjen teden za našo Anejo.

 

Oba vnuka sta bila izredno zadovoljna in upata tudi na prihodnje leto
Hrano sta zelo pohvalila.
Izjemen program s super varstvom!
Le tako naprej!

 

Zelo nam je bil všeč vaš program, ker so otroci vsak dan počeli nekaj drugega.
Če bom otroka naslednje leto ponovno vključila v vartvo Boleru, je odvisno predvsem od cene ...

 

Super program, predvsem pa glavna vzgojiteljica.

 

Hvala za lepo organiziran teden/dva.. otroci so se imeli res lepo...
Posebna pohvala vsem sodelujočim v Boleru s strani naših otrok in zahvala v mojem imenu za ves trud in dobro energijo.

 

Tisti otroci, oz. posamezniki, ki so problematični in mantratirajo celo skupino, mislim, da se ne bi smeli več vrniti v vaše varstvo. Našemu otroku je bilo vse super, razen tega, da se je vsak dan posebej bal, otroka, kateri mislim, da ni sodil v tako varstvo oz. skupino. Hvala.

 

Ostanite taki kot ste.

 

Super! Plese ki so se jih naučili še zdaj kdaj zaplešeta:) zelo všeč jima je bilo učenje plesa. Mogoče bi lahko kvečjemu razmislili, glede na to, da jih je v skupini veliko, da bi ko greste na izlete ( predvsem plavanje, ladjica,..) priključili še kakšno dodatno osebo ( da so vsaj 4 odrasle osebe)....

 

Super ste

Vse pohvale za odlično izpeljan tabor. Otroci so se imeli lepo in imajo na tabor lepe spomine.

 

Hvala, ker ste omogočili moji hčeri preživeti lep, pester, poln dogodivščin počitniški teden :)
Hvala vam.
Le tako naprej:)

 

 

 

Dunajska cesta 49, 1000 Ljubljana

 

Uradne ure:

Pon. - pet. od 10:00 do 19:00

 

Tel: 01 512 0 512

Mob: 040 322 522

 

Email: info@bolero.si

 

 ZSInstagram

ZSFacebook

© 2022 Bolero. Vse pravice pridržane.